Opplegg for smågrupper

Her kan du finne opplegg for grupper knyttet til gudstjenestene i Østsida Frikirke. Oppleggene er i hovedsak knyttet opp mot søndagens tale, - talene kan høres på Spotify.

Powered by Cornerstone