Jentegruppe/guttegruppe

Hvorfor tror jeg?

Hva tror jeg?

Hvem andre tror?

Bli tryggere på venner og på tro. 
Hjemmegrupper en søndag i måneden. 

For tiden har vi kun tilbud om jentegruppe for jenter i 6. og 7. klasse.
Mer info/påmelding til jentegruppe: gunn_lisbeth@yahoo.com

Powered by Cornerstone