Dette tror vi på

Østsida Frikirke tilhører Den Evangeliske Lutherske Frikirke, som har følgende grunndokumenter:

Frikirkens bekjennelsesskrifter

Frikirkens forfatning

Frikirkens reglementer

Bekjennelsesskriftene er uforanderlige.

Forfatningen og reglementer kan endres av Synoden, se dokumentene for detaljer.

Les mer på frikirken.no

Vi er en del av den verdensvide kirke, hvor vi står sammen med andre evangelikale menigheter i Lausannebevegelsen. Siste dokument i denne sammenheng er Cape Town-erklæringen fra 2010.

 

Vil du gi en gave til menigheten?
Trykk her for å gi.

Powered by Cornerstone