Gudstjenester og møter

Gudstjenesten er vår storsamling, der alle møtes. Søndagsskolen er en del av gudstjenesten. Vi har gudstjenester på Fagerholt skole i oddetallsuker kl. 11.00. Noen av gudstjenestene er Generasjonsgudstjenester, hvor samlingen er lagt opp for alle, og det er dermed ikke søndagsskole.

Søndager i partallsuker samles vi på Gimletun kl 19.30. Dermed kan du komme på møte selv om du har vært bortreist i helga. Vi har annenhver gang med:

Bønn & lovsang:
Vi har ingen tale, men samles hovedsakelig for å lovsynge sammen. Det er mulighet for forbønn, og å dele noe man kjenner på. Disse kveldene er avslappet og "frie" og vi er i tilbedelse sammen.

Dypere:
Vi samles for å gå enda dypere sammen. Disse kveldene er det ren bibelundervisning; vi får høre undervisning, snakker sammen i grupper og spør spørsmål.

Gudstjenester og møter
Powered by Cornerstone