Søndagsskolen/Awana (0-12)

I Østsida Frikirke er barna i fokus! På søndagsskolen samles opp mot 100 barn, fordelt på gruppene Puggles, Cubbies, Sparks og T&T. Ressursene er hentet fra Awana Norge, og mottoet til Awana er at alle barn skal få "Kjenne, elske og tjene Jesus, hele livet". Alle gruppene har tre likeverdige fokusområder; lek, undervisning og grupper. De aller yngste (under 1 år) har et eget hjørne bak i salen hvor de kan krype, få mat eller bli skiftet på. Barnevogner er selvsagt velkomne!

Vi starter felles for alle, barn og voksne, i gymsalen kl 11.00. Etter ca et kvarter går barna samlet til sin søndagsskolegruppe. Er det dåp eller nattverd, er barna tilstede på dette, før de går til søndagsskolen. På generasjonsgudstjenester er vi samlet hele gudstjenesten. 

Har du lyst til å være med i verdens viktigste tjeneste? Som Awana-leder får du en spesifikk oppgave; lekesjef, gruppeleder eller underviser. Vi har alltid bruk for flere ledere, og dette er en fin måte å bli kjent med både barn og voksne i menigheten på! Ta kontakt med silje.christiane.kristiansen@frikirken.no for mer info. 

 

Cubbies:
Her møtes barna fra (2)3-5 år til felles undervisning før de går til faste aldersdelte grupper. I denne aldergruppa blir barna tatt med til eplegården, og blir kjent med Teddy, Linda lam og Hedda hund. De blir også kjent med Jesus, og mange av bibelens fortellinger. Cubbies har to undervisnings-serier – «Eplefrø» og «Honningskrukke». Lek og aktiviteter er viktige elementer også på Cubbies!

Sparks:
På Sparks (1.-4.trinn) får barna høre bibelens fortellinger fra både Det nye og Det gamle testamentet, og undervisningen knytter bibelens budskap til deres egen hverdag. Sparks har 4 undervisnings-serier. Temaer i denne fasen er: "Bli kjent med Jesus", "Bli kjent med Den hellige ånd", "Hvordan kan jeg ta kloke valg" og "Å stole på Gud". 

T&T:
T&T er søndagsskole for tweens (5.-7.trinn). Dette er gjerne den perioden i livet barna virkelig begynner å reflektere over liv og død, tro og tvil. Temaer i denne fasen: Gud elsker meg som jeg er og kjenner meg best, logiske forklaringer på tro, livet med Gud, å gjøre gode valg og bli ledet og utrustet av Den hellige ånd. T&T har tre undervisnings-serier: «Spor av nåde», «Nåde i aksjon» og «Nåde-agentene». Samlingene er delt i tre likeverdige deler; lek, undervisning og grupper. 

Registrer og betal for dine barn på søndagsskolen her.

 

Vil du gi en gave til menigheten?
Trykk her for å gi.

Powered by Cornerstone