Kalender/Evalueringsmøte

Evalueringsmøte 03.04.24

Menighetsrådet opplever at det er mange tanker og meninger rundt prosessen rundt synodesaker og menighetsmøtet 27. feb. Vi ønsker derfor å invitere til en evaluering og samtale rundt prosess, kommunikasjon og sak, med mål om at vi skal gå videre med forståelse og tillit til hverandre. Vi håper derfor at du kommer til Gimletun 3. april kl 18.30 og deler dine følelser, tanker og syn rundt dette. Per Gunnar Dyrhol vil lede møtet, og kan kontaktes ved tanker, innspill eller synspunkter i forkant (per_gunnardyrhol@hotmail.com).
Powered by Cornerstone