Kalender/Foreldremøte for kommende 5-7. klassinger

Foreldremøte for kommende 5-7. klassinger

Vi vil gi informasjon om aktiviteter for denne aldersgruppen i kirken hos oss, og dere vil få litt innsyn i hvordan en vanlig dag på Frik Light vil se ut. Vi ønsker å snakke om fasen barnet er i, og hvordan vi sammen kan hjelpe barnet å leve et liv i etterfølgelse av Jesus.

Vi ønsker å invitere dere som er foreldre til barn som skal begynne i 5-7. klasse til høsten til foreldremøte. Vi vil gi informasjon om aktiviteter for denne aldersgruppen i kirken hos oss, og dere vil få litt innsyn i hvordan en vanlig dag på Frik Light vil se ut. Vi ønsker å snakke om fasen barnet er i, og hvordan vi sammen kan hjelpe barnet å leve et liv i etterfølgelse av Jesus. 

Vi ønsker spesielt å invitere dere som har barn som skal starte i 5. trinn, og håper det vil være en god arena for dere å koble dere på andre foreldre i samme situasjon - samt noen som har barn som kanskje er et par trinn eldre. 

Foreldremøtet vil foregå torsdag 1. juni kl 20:00-21:00 på Gimletun. 

Håper så mange som mulig kommer! 

Er det noe du skulle lure på er det bare å ta kontakt. 

Powered by Cornerstone