Arbeidet begynte som et bydelsarbeid under Kristiansand Frikirke i 2001. Østsida Frikirke er et resultat av et stort lokalt engasjement i området gjennom 13 år, og menigheten som nå er etablert ønsker å utgjøre en forskjell i bydelene Gimlekollen, Fagerholt, Kongsgård og Justvik.

Den 21.september 2014 ble menigheten Østsida Frikirke offisielt etablert.

 

Følgende Bibelvers har stått sentralt i arbeidet med etableringen:

Esekiel 47: “…Og se, vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet; for tempelfasaden vender mot øst. Vannet rant ned på høyre side av tempelet, sør for alteret.  2 Han førte meg ut gjennom nordporten, og der ute fulgte han meg rundt til den ytre porten som vender mot øst. Og se, vannet sildret fram på høyre side.

(…) 5 Nå var det en elv som jeg ikke kunne vade over, for vannet hadde steget til en elv der man måtte svømme; den lot seg ikke vade.    (…) 7 Og se, da jeg kom tilbake, var det en mengde trær langs elven på begge sider.  8 Han sa til meg: «Dette vannet renner til områdene i øst og ned på Araba-sletten. Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt.  9 Alle levende vesener som det kryr av overalt hvor denne elven renner, skal få leve. Der skal det bli mengder av fisk. For hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende, alt som er der elven renner. 10 Det skal stå fiskere fra En-Gedi til En-Eglajim. Der skal det være tørkeplass for garn.
(…)12 På hver side av elven skal det vokse alle slags trær til å spise av. Løvet på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet de får, kommer fra helligdommen. Frukten skal tjene til føde og bladene bringe helse.»