Arbeidet begynte som et bydelsarbeid under Kristiansand Frikirke i 2001. Østsida Frikirke er et resultat av et stort lokalt engasjement i området gjennom alle disse år, og menigheten som nå er etablert ønsker å utgjøre en forskjell i bydelene Gimlekollen, Fagerholt, Kongsgård og Justvik.

Den 21.september 2014 ble menigheten Østsida Frikirke offisielt etablert.