Misjon

Vi samarbeider med de andre 81 Frikirkemenighetene om misjon. Les om Frikirkens sentrale misjonsarbeid her.

Ellers gir vi alle kollekter ut til gode formål i nærmiljø eller ut over landegrensene, og på den måten har vi også våre egne misjonsprosjekt.