Menighetsrådet

Eldsteråd:

Bjørn Einar Strandberg (leder), 95261015, bjorn.einar.strandberg@gmail.com

Tor Øystein Repstad, 90696862, torrepstad@gmail.com

Bjørg Sollie, 90764337, bjorsoll@gmail.com

Rune Tobiassen (pastor), 95841856, rune.tobiassen@frikirken.no

Administrasjonsråd:

Alice Høye, 93636120, alicelh@gmail.com

Kolbjørn Ertzeid, 97760577, kolbjorn@ertzeid.com

Renate R. Orre (administrativ leder), 99636869, renate.orre@frikirken.no

Kjell-Olav Lindeløv-Eriksen, 45473817, kjellolav.eriksen@gmail.com

Elisabeth Stærk-Andersen, 45436391, elisabethstaerkandersen@gmail.com