Kalender/Digitalt samlivskurs

Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold - Digitalt samlivskurs

Vi gleder oss stort over å kunne invitere til nytt digitalt samlivskurs! Mange par har blitt bedre kjent med både seg selv og sin partner - på godt og vondt - gjennom pandemien, og hva er vel bedre enn å investere noen hjemmekvelder denne høsten til å fokusere på samlivet!? Vårens kurs var fulltegnet med 70 påmeldte par, og tilbakemeldingene var overveldende gode.

Kurset gir dere innsikt i de viktigste faktorene som bygger sterke samliv, basert på verdens mest omfattende forskning på området. Gottmans prinsipper ligger til grunn for undervisningen og kurset gir deg anledning til å øve med partneren din på vaner som kjennetegner par som holder sammen. Omfattende forskning presenteres i et enkelt språk og gir dere god tid til samtaler og øvelse i vaner som forskning har vist virker. Kurset innebærer at man deltar sammen som par, og det kreves ingen interaksjon med andre kursdeltakere. 

Dere lærer:

Styrke kjennskap til hverandre
Bygge vennskap og tillit
Gjenkjenne og imøtekomme invitasjoner til følelsesmessig kontakt
Være åpen for innflytelse
Utvikle ferdigheter til å arbeide med både løsbare og vanskelige problemer
Komme videre gjennom fastlåste konflikter
Hvordan bygge «vår historie», støtteroller, felles verdier og mål

Hvem er kurset for?
Kurset passer for par som vil styrke og sikre samlivet sitt, - få det bedre sammen. I dette kurset får dere undervisning og mulighet for å praktisere metodene. Noen par er i en vanskelig situasjon. Kurset vil peke på hva dere kan gjøre for å få det bedre sammen.

Hvem er kurset ikke hensiktsmessig for?
Undervisningsbaserte kurs som dette er ikke hensiktsmessige for alle par. De som erfarer alvorlig stress i parforholdet, betydelige følelsesmessige eller fysiske overgrep, alvorlige følelsesmessige eller mentale helseproblemer, relasjoner der en eller begge er aktivt avhengige av alkohol eller narkotika, samt relasjoner med alvorlig tvangsatferd som spilleavhengighet, seksuell utagering eller annen alvorlig forstyrrende atferd.

 

PRIS: Vi tilbyr kurset gratis, - det eneste dere betaler for er kurshefter; 500,- for to stk samt en hovedbok.

PÅMELDING: Påmelding her.

Powered by Cornerstone