Samlivskvelder, -kurs og -weekends

Østsida Frikirke arrangerer regelmessige samlivskurs, samlivsweekender og samlivskvelder.

Par i hjerter (steiner)

Ønsker du samtale, ta kontakt med pastor Rune Tobiassen, så kan han henvise til samtale for par.

For mer info om samlivskvelder og kurs, kontakt Christina Drangsholt, mail: frokentrydal@gmail.com

Har du lyst til å bidra som frivillig? Vi trenger praktisk hjelp på kjøkkenet og til servering, ta kontakt!