Høsten 2020 starter vi med konfirmantsamlinger annenhver onsdag fra 13:45-15:30. Samlingene vil inneholde vafler, lek, undervisning og samtale. Nytt av året er at vi også ønsker å inkludere 8. klasse i opplegget. Dette gir mulighet for enda et år med moro og undervisning og vil forhåpentligvis knytte enda sterkere relasjoner, også på tvers av årskullene. Gjennom året vil konfirmantene også ha treffpunkter sammen med andre frikirker. Konfirmasjonstiden avsluttes med leir på Evjetun i august sammen med alle Frikirke-konfirmanter på sørlandet.

Våren 2021 drar vi på teamtur til Polen. Her ønsker vi å bygge relasjoner gjennom masse forskjellige aktiviteter som laser-tag, go-kart og annet gøy!

I Frikirken ønsker vi at konfirmantene skal få kunnskap og kjennskap til Gud. Vi ønsker å legge til rette for at ungdommene kan bli kjent med en evig Gud som holder gjennom alle livets utfordringer og gleder.

Østsida Frikirkes konfirmantopplegg vil koste kr 4000,- som foruten det faste opplegget også inkluderer aktiviteter (f.eks. bowling), Polentur og konfirmantleir. I tillegg får konfirmantene en inngravert skinnbibel i gave fra menigheten.

Ta kontakt med ungdomsarbeider Frederik Notevik dersom du lurer på noe eller ønsker å melde deg på!

Psst! Du trenger ikke være medlem i Frikirken for å være konfirmant i Frikirken 😉