T&T (søndag)

T&T er søndagsskole for tweens (5.-7.trinn). Dette er gjerne den perioden i livet barna virkelig begynner å reflektere over liv og død, tro og tvil. Temaer i denne fasen: Gud elsker meg som jeg er og kjenner meg best, logiske forklaringer på tro, livet med Gud, å gjøre gode valg og bli ledet og utrustet av Den hellige ånd. T&T har tre undervisnings-serier: «Spor av nåde», «Nåde i aksjon» og «Nåde-agentene». Samlingene er delt i tre likeverdige deler; lek, undervisning og grupper. Velkommen!

Powered by Cornerstone