Jentegruppe/guttegruppe

Hvorfor tror jeg?

Hva tror jeg?

Hvem andre tror?

Bli tryggere på venner og på tro. 
Hjemmegrupper en søndag i måneden. 

Mer info/påmelding til guttegruppe: frederik.notevik@frikirken.no
Mer info/påmelding til jentegruppe: gunn_lisbeth@yahoo.com

Powered by Cornerstone