Viktig informasjon om smittevern i Østsida Frikirke

Denne høsten blir litt annerledes på grunn av corona-situasjonen og det er mange nye ting vi må forholde oss til. Men vi har tro på at vi sammen kan skape trygge samlinger slik at vi unngår at mange blir syke. Kirkens ansvar er også å ivareta vår felles psykiske og åndelige helse – samtidig som vi er ansvarlige, lovlydige og kloke. Vi har samlet noen retningslinjer/smittevernsrutiner som gjelder for alle som kommer i kirka vår, på alle våre aktiviteter: 

Sykdom: 

 • Hold deg hjemme hvis du er syk/har symptomer på Covid-19 (feber, hoste, sår hals, tungpust, nedsatt smak- og luktesans, diaré, sykdomsfølelse, hodepine etc.). Dette gjelder også ved milde luftveissymptomer som er nyoppstått. Dersom man har testet negativt på corona-test, men har restsymptomer som litt hoste eller rennende nese, kan man komme på våre samlinger så lenge allmenntilstanden er god og man ikke har feber
 • Barn som er smittet med covid-19 har ofte milde symptomer, så vi må være spesielt oppmerksomme med dem. Samme regler gjelder hos oss som i barnehage/skole. Det betyr at dersom barnet ikke kan gå i barnehage eller på skolen, kan det heller ikke komme på aktiviteter i kirka. Vi følger FHI sine anbefalinger, – se deres oversikt over når barn kan komme i barnehage/skole (da også kirka) her.
 • Dersom det oppstår akutt luftveissymptomer mens man er i kirka, må man umiddelbart reise hjem.

Karantene/Isolering:

 • Alle er pliktige til å holde lovbestemt, evt. pålagt, karantene eller isolering.
 • Dersom du velger å reise til utlandet (både til røde og gule land) pålegger vi 10 dagers karantene fra våre aktiviteter i Østsida Frikirke.

God håndhygiene:

 • Vi vasker/spriter hender ved ankomst og har ellers generell god håndhygiene. Det skal stå Antibac-stasjoner tilgjengelig flere steder i lokalene. 

Gode rutiner for renhold: 

 • Instrumenter, mikrofoner, bøker mv skal ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det
 • Husk desinfisering av pianotangenter og annet utstyr som kan brukes av flere personer. Desinfisering bør gjennomføres mellom hvert skifte av utøver.
 • Alle kontaktpunkter, overflater, toaletter etc. skal desinfiseres FØR hver aktivitet. 

Avstand:

 • Vi håndhilser/klemmer ikke
 • Vi holder 1 meter avstand til alle som ikke er i samme husstand
 • En husstand kan sitte sammen i kirkesalen, og skal holde 2 stoler mellomrom til neste husstand. På FRIK og FRIK light kan ungdommene som går i samme klasse sitte nærme hverandre da disse er i kohort, og ellers holde avstand til andre, så godt det lar seg gjøre

Registrering:

 • Ved ankomst må alle som ikke er forhåndspåmeldt registreres inn med navn og telefonnummer, for å kunne bistå kommunen med en evt. smittesporing. Listene makuleres etter 10 dager.  
 • Det vil bli tatt i bruk flere innganger på Supermandag og Gudstjeneste. Det blir satt opp merking utenfor de ulike inngangene.  
  Dette gjør vi for å unngå stor kø og oppsamling av folk på samme sted. 

Søndagsskolen:

 • Vi har ikke felles start i kirkesalen. Alle barna går rett til sitt søndagsskolerom etter registrering. Her blir de tatt imot av sine ledere. Vi henstiller at foreldre går direkte til gymsalen etter levering. Vi må prøve å begrense antall voksne som er i samme rom som barna. Dersom foreldre må følge barnet, henstilles de til å bidra som hjelpeledere og får utdelt t-skjorte
 • Vi prøver så langt det lar seg gjøre at barn fra de ulike gruppene (Puggles, Cubbies, Sparks og T&T) ikke blandes. 
 • Lek og gruppesamling har unntak fra en-metersregelen, da det er en aktivitet som krever kortvarig nærkontakt, jf. covid 19-forskriften kap. 4, §13g, men vi prøver å holde avstand så langt det lar seg gjøre. 
 • Vi dropper stempel 
 • Det blir ingen servering på gruppene
 • Barna må bli hentet av en forelder mellom kl. 12:00-12:15 når gudstjenesten er ferdig

Familiegudstjeneste:

 • Vi benytter tre innganger for å unngå kø
 • Vi sitter familievis, med to stoler til neste husstand i gymsalen.
 • Barn kan ikke løpe rundt i kirkesalen.
 • Det er lov å ha med noe å bite i og tegnesaker til små barn
 • Antibac ved ankomst
 • Kaffeservering ved ankomst, ingen servering etter gudstjenesten

Ved nattverd (avventes inntil videre):

 • Den som forretter nattverden har god håndhygiene
 • Alle som deler ut bruker hansker
 • Ingen tar selv brød selv
 • God avstand mellom husstander i køen
 • Vi avventer nattverd til nye retningslinjer foreligger

Ved dåp:

 • Kun familie og faddere på scenen sammen med pastor samtidig
 • En i dåpsfølget holder dåpsbarnet, pastor løfter ikke barnet
 • Pastor døper og korser barnet som vanlig, men er nøye med håndhygiene i forkant

Supermandag:

 • Alle barna går rett til sin aktivitet etter registrering. Her blir de tatt imot av sine ledere. Vi må prøve å begrense antall voksne som er i samme rom som barna. Dersom foreldre må følge barnet er det fint om forelder kan hjelpe til med noen praktiske oppgaver. Det serveres kaffe på SFO samt i foajeen
 • Vi prøver så langt det lar seg gjøre at barn fra de ulike gruppene ikke blandes
 • Lek og gruppesamling har unntak fra en-metersregelen, da det er en aktivitet som krever kortvarig nærkontakt, jf. covid 19-forskriften kap. 4, §13g, men vi prøver å holde avstand så langt det lar seg gjøre
 • Det blir ingen servering på aktivitetene
 • Barna må bli hentet av en forelder kl 18.15 når Supermandag er ferdig

FRIK og FRIK light:

 • Registreres inn ved ankomst
 • Sitter klassevis/samme kohort sammen i gymsalen på samling med 1 meters avstand til neste kohort
 • Deles inn klassevis på aktiviteter
 • Går klassevis i kiosken
 • Husk sjekkliste med desinfisering av overflater/kontaktpunkter og toaletter

Annet:

Vær ute i god tid, da det tar litt ekstra tid med registrering.