Hva har du i nistepakka di?

I fortellingen fra Matteus 14 om gutten med de fem brødene og to fiskene, gjør Jesus et under ut av det som i utgangspunktet virket lite og puslete. Hemmeligheten var at gutten gav det han hadde til Jesus, Jesus velsignet det han gav og resultatet ble at 5000 mennesker ble mette! Hva har du i nistepakka di?

Her kan du se lister over ulike tjenestegrupper i Østsida Frikirke. Vi vil gjerne hjelpe deg til å oppfylle det kallet Gud har lagt i ditt hjerte, til å bruke dine gaver i tjeneste for Han. Når Gud velsigner tjenesten kan selv det minste bidrag få enorme konsekvenser! Det er summen av våre tjenestegaver som bestemmer hvilket uttrykk fellesskapet får. Vi er kalt til å gjøre det beste vi kan med de ressursene vi har. Velkommen i tjenestefellesskapet!

Alpha-kurs
Bønn og veiledning
Dansegruppa Joy
Dans og drama
FriMat – hente, pakke og levere ut til ulike hjem
FriHjelp – hjelpetjeneste for folk som trenger hjelp til småjobber, også DEKKoperasjonen og Godhetsaksjonen
Friluftsgruppe
Gudstjenesteleder
Guttis
Kreativ formidling
KRIK (miniKRIK, KRIK light og KRIK)
Lovsang
Matgruppe
Møteverter/sjauerteam
PR
Prosjektgruppe
Smågruppeleder
Supermandagaktivitet eller -vert
Søndagsskole
Teknikk – bilde
Teknikk – lyd
Tweensarbeidet FRIK light eller Tweens på gudstjenestene
Tur/arrangement
Ungdomsarbeidet FRIK
Annet

Ta kontakt med renate.orre@frikirken.no eller rune.tobiassen@frikirken.no dersom du ønsker å bli med i en tjeneste.