I gudstjenestene gir vi gaver til gode formål og velsigner andre. Vi samler aldri inn til menighetens arbeid.

Dersom du går i menigheten, vil vi oppfordre deg til å bli med i fast givertjeneste.
Vi trenger å stå sammen som et spleiselag og sammen kunne nå lenger ut som kirke.

Her kan du fylle ut direkte på nett for å komme i gang med givertjenesten: https://gi.frikirken.no/ostsida

Dersom du ønsker å gi en enkeltgave, kan du vippse en gave til #24711

Verdier for givertjenesten i Østsida Frikirke

  • Vi forvalter det vi er betrodd
  • Vi lar pengene gjenspeile våre prioriteringer
  • Vi ønsker å være glade givere
  • Vi gir slik Gud leder oss, men er trofaste og har orden i givertjenesten
  • Vi tror Gud utfordrer oss til å prøve ut Hans velsignelse
  • Vi gir hoveddelen av våre gaver til menigheten vår fordi den er vårt hjem