Bli med

Østsida Frikirke er en lokal menighet hvor vi ønsker at mennesker blir både sett og savnet. Her er du hjertelig velkommen til å være og tilhøre og du kan delta på alt som skjer. Dersom du trives og går fast hos oss, er det naturlig at du blir medlem, slik at du kan regne med oss og vi kan regne med deg.

Hva vil det si å være medlem:
Å være medlem er mer enn å være besøkende. Med medlemskap følger forpliktelse. Det betyr at en sier ja til menighetens visjon og verdier, og tar medansvar. Forpliktende medlemskap er begrunnet i Bibelen, (Hebr. 10,25) og er en motvekt til det å ikke ta ansvar. Det forteller hvem vi kan regne med, og det gir vekst og utvikling i personlig kristenliv og menighet.

Hvordan blir jeg medlem:
For mer informasjon ta kontakt med pastor Rune Tobiassen på tlf 95 84 18 56 eller rune.tobiassen@frikirken.no