Menighetsmøte 18.Juni

29.05.2024

På menighetsmøtet denne gangen starter vi med kake og mingling kl. 19.30.

Ungdomsarbeider Daniel Dahl har sagt opp sin stilling i Østsida Frikirke.

Vi takker av Daniel og sender ham ut med velsignelse. Fra 1.august skal han jobbe

50% som lovsangsleder i Hånes Frikirke og 20% med lovsang nasjonalt i Frikirken.

Guds ord og bønn

 

Saksliste fra ca kl. 20.30:

1. Konstituering

a) Valg av møteleder og referent

b) Valg av to personer til å underskrive protokollen

c) Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Ungdomsarbeider

Thomas Kleppe har takket ja til 30% stilling som ungdomsarbeider.

Thomas har vært ungdomsarbeider i Lyngdal Frikirke og skal studere teologi på Ansgar.

Vi snakker om personalsituasjonen videre og om hvilke behov vi har.

3. Rapport fra Synodemøtet 6.-9.juni 2024

Østsidas delegater rapporterer fra Synodemøtet.

Samtale om vedtakene som ble gjort og om hvordan vi kan leve godt sammen videre.

4. Informasjonssaker og eventuelt

Powered by Cornerstone