FRIK (8.tr.-3.vgs)

FRIK er ungdomsarbeidet vårt på lørdager i oddetallsuker.

Vi samles på Fagerholt skole og møtet starter kl. 19.30.

Etterpå er det kiosk og ulike aktiviteter som spillkveld, Bakekrig, KRIK m.m.

KRIK foregår i gymsalen og setter fokus på lek og aktiviteter og ballspill for alle.
Bakekrig foregår på mat og helse, hvor lag skal konkurrere om å lage det beste på kjøkkenet.

Lik FRIK på Facebook. Der gis oppdatert informasjon – @frikostsida